Odkurzacze przemysłowe ATEX

KATALOG ODKURZACZY ATEX do stref zagrozonych wybuchem

 

Odkurzacz A546KPECX1.3D z automatycznym systemem czyszczenia filtrów kolumnowych przystosowany do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Z22. Odkurzacz został zastosowany jako jednostka centralna w systemie centralnego odkurzania przemysłowego w malarni proszkowej zakładu produkujacego grzejniki w województwie dolnośląśkim. Odkurzacz załączany mikrowyłącznikami  z ośmiu gniazd podłączeniowych rozmieszczonych w pomieszczeniu malarni.